sobota, apríla 21, 2007

Alebo ...

... A ukázalo se veliké znamení v nebi, kruhy světel a zatmění hvězd, povstali divoké bytosti a ozvali se hrozivé zvuky. Pohleďte, zde čas změny přichází. Až člověk zapře člověka, až dusivé ticho nahradí hudbu po mnoho dní, až hrůza nedovolí slunci dotknout se prokřehlé země, až lhostejnost přemůže živé lidské duše, vězte, nastává doba temna, útlaku, nastává peklo na zemi. Neláska. Až nebude vědět proč se ráno probudit, až nebude vědět proč by měl začít další den, až živý bude závidět mrtvým, až led obemkne jeho svět a sevře ho do mlčení, až znamení v nebi ohlásí konec věku, až andělé budou ztrácet barvy v tichém městě plném beznaděje, až černý jezdec na plavém koni třikrát objede Zemi, otevřou se brány pekelné, síra a smrad bude padat z nebe v dlouhých čarách, nastane doba temna a utrpení ...
... bezbřehý čas Ticha a Zapomění ...

Apokalypsa podľa nesv. Tomáša, znavenie prvé :)

Žiadne komentáre: